Najnowszy aparat do Tomografi Komputerowej SIEMENS SOMATOM PERSPECTIVE 64.

Dzięki zaawansowanej technologii umożliwia wykonie badania w bardzo krótkim czasie z minimalna dawką promieniowania dla pacjenta. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROWP na lata 2014-2020

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"TK MEDICA" Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i jest założycielem NZOZ w Starogardzie Gdańskim, który specjalizuje się w radiologii, zwanej również diagnostyką obrazową.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Co zrobić by skorzystać z naszych usług? Dowiesz się wszystkiego tutaj

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Najnowocześniejszy Rezonans Magnetyczny 1,5T w systemie zamkniętym firmy SIEMENS. Dowiedz się więcej..

Rentgenodiagnostyka konwencjonalna – cyfrowa /badania RTG/ wykonywana jest w naszym zakładzie na nowoczesnym niskoemisyjnym aparacie rentgenowskim MULTX FUSION firmy SIEMENS oraz drugim aparacie rentgenowskim MULTIX PRO także firmy SIEMENS, które współpracują z nowoczesnymi skanerami firmy AGFA. Obraz badań zapisywany jest na płytach CD.

#
1
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA
2
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA (dzieci do 6 lat)
3
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA i bocznym
4
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA i bocznym z kontrastem przełyku
5
Zdjęcie celowane na szczyty lub wloty (1 rzut)
6
Zdjęcie tarczycy
7
Badanie jelita cienkiego (pasaż)
8
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
9
Zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej i stojącej
10
Urografia z kontrastem niejonowym
11
Zdjęcie czaszki (2 rzuty)
12
Zdjęcie czaszki (2 rzuty) z celowaniem potylicy
13
Twarzoczaszka (1 rzut)
14
Zdjęcie podstawy czaszki (1rzut)
15
Zdjęcie potylicy wg Towna
16
Zdjęcie celowane siodła tureckiego
17
Zdjęcie czaszki (2 rzuty) z celowanym na siodło tureckie
18
Zdjęcie oczodołów (1 rzut)
19
Zdjęcie oczodołów (2 rzuty)
20
Zdjęcie zatok przynosowych (1 rzut)
21
Zdjęcie zatok przynosowych (2 rzuty)
22
Zdjęcie żuchwy (1 rzut)
23
Zdjęcie żuchwy wg Eislera (2 rzuty)
24
Zdjęcie żuchwy PA + skosy (3 rzuty)
25
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 rzuty)
26
Zdjęcie łuku jarzmowego (1 rzut)
27
Zdjęcie porównawcze łuków jarzmowych (2 rzuty)
28
Zdjęcie nosa
29
Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych
30
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (1 rzut)
31
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (2 rzuty)
32
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (3 rzuty)
33
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (1 rzut)
34
Zdjęcia kręgosłupa szyjnego (2 rzuty)
35
Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego
36
Zdjęcie celowane C1-C2
37
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 rzut)
38
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 rzut)
39
Zdjęcie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w pozycji stojącej (1rzut)
40
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (1 rzut)
41
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ( 2 rzuty)
42
Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
43
Zdjęcie boczne celowane pogranicza L/S
44
Zdjęcie kości krzyżowej (2 rzuty)
45
Zdjęcie kości ogonowej (2 rzuty)
46
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 rzut)
47
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (2 rzuty)
48
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (3 rzuty)
49
Zdjęcie miednicy małej
50
Zdjęcie miednicy lub stawów biodrowych
51
Zdjęcie stawu biodrowego (1 rzut)
52
Zdjęcie stawu biodrowego AP i półosiowe
53
Zdjęcie żeber PA
54
Zdjęcie żeber (2 rzuty)
55
Zdjęcie żeber (1 rzut) + klatka piersiowa PA
56
Zdjęcie mostka (1rzut)
57
Zdjęcie mostka (2 rzuty)
58
Zdjęcie obojczyka (1 rzut)
59
Zdjęcie obojczyka PA + skos
60
Zdjęcie łopatki (1rzut)
61
Zdjęcie łopatki (2 rzuty)
62
Zdjęcie stawu barkowego (1 rzut)
63
Zdjęcie stawu barkowego (2 rzuty)
64
Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych (1 rzut)
65
Zdjęcie kości ramiennej (2 rzuty)
66
Zdjęcie kości ramiennej (1rzut)
67
Zdjęcie stawu łokciowego (2 rzuty)
68
Zdjęcie przedramienia (2 rzuty)
69
Zdjęcie przedramienia (1rzut)
70
Zdjęcie nadgarstka (3 rzuty)
71
Zdjęcie nadgarstka (2 rzuty)
72
Zdjęcie nadgarstka (1rzut)
73
Zdjęcie ręki AP dla oceny wieku kostnego
74
Zdjęcie ręki lub stopy (2 rzuty)
75
Zdjęcie ręki lub stopy (3 rzuty)
76
Zdjęcie porównawcze AP rąk lub stóp (1 rzut)
77
Zdjęcie palca (2 rzuty)
78
Zdjęcie uda (2 rzuty)
79
Zdjęcie uda (1rzut)
80
Zdjęcie stawu kolanowego (2 rzuty)
81
Zdjęcie stawu kolanowego + rzepki
82
Zdjęcie stawu kolanowego z porównawczym PA
83
Zdjęcie stawów kolanowych z 3 rzutami osiowymi rzepek
84
Zdjęcie osiowe rzepki (1rzut)
85
Zdjęcie podudzia (2 rzuty)
86
Zdjęcie podudzia (1rzut)
87
Zdjęcie stawu skokowego (2 rzuty)
88
Zdjęcie stawu skokowego (3 rzuty)
89
Zdjęcie kości piętowej (1 rzut)
90
Zdjęcie kości piętowej (2 rzuty)
91
Zdjęcie porównawcze (boczne) obu kości piętowych
92
Zdjęcie porównawcze kości piętowych osiowe + boczne

Badania ultrasonograficzne /badania USG/ wykonywane są w naszym zakładzie na nowoczesnych aparatach firmy SIEMENS

#
1
USG piersi
2
USG jamy brzusznej
3
USG przezciemiączkowe
4
USG stawu
5
USG transrektalne
6
USG układu chłonnego(szyi, pach, pachwiny, śledziony)
7
Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
8
Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych
9
Badanie dopplerowskie tętnic trzewnych
10
Badanie dopplerowskie spływu wrotnego
11
Badanie dopplerowskie żył jednej kończyny
12
Badanie dopplerowskie tętnic jednej kończyny

Badania z zakresu tomografii komputerowej /badania TK/ wykonywane są w naszym zakładzie na najnowszym 64 rzędowym aparacie SOMATOM PERSPECTIVE firmy SIEMENS.

#
1
Tomografia komputerowa głowy
2
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
3
Angio TK głowy z kontrastem
4
Wenografia głowy z kontrastem
5
Tomografia komputerowa przysadki mózgowej z kontrastem
6
Tomografia komputerowa uszu
7
Tomografia komputerowa uszu z kontrastem
8
Tomografia komputerowa oczodołów lub zatok przynosowych
9
Tomografia komputerowa oczodołów z kontrastem lub zatok przynosowych z kontrastem
10
Tomografia komputerowa tkanek miękkich szyi
11
Tomografia komputerowa tkanek miękkich szyi z kontrastem
12
Angio TK szyi z kontrastem
13
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
14
Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
15
HR płuc (wysoka rozdzielczość)
16
Tomografia komputerowa płuc z podejrzeniem embolizacji (zatorowość) z kontrastem
17
Tomografia klatki piersiowej niskodawkowa – badanie przesiewowe
18
Angio TK aorty piersiowej z kontrastem
19
Tomografia komputerowa jamy brzusznej
20
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem
21
Pourazowe badanie klatki piersiowej i jamy brzusznej POLITRAUMA
22
Pourazowe badanie klatki piersiowej i jamy brzusznej POLITRAUMA z kontrastem
23
Angio TK aorty brzusznej z kontrastem
24
Angio TK naczyń nerkowych z kontrastem
25
Angio TK kończyn z kontrastem
26
Tomografia komputerowa kręgosłupa ( 1 zakres )
27
Tomografia komputerowa kręgosłupa ( 2 zakresy )
28
Tomografia komputerowa kręgosłupa ( 3 zakresy )
29
Tomografia komputerowa kręgosłupa ( 4 zakresy )
30
Tomografia komputerowa kręgosłupa ( 5 zakresów )
31
Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego z kontrastem
32
Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego z kontrastem
33
Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem
34
Tomografia komputerowa kończyny lub stawu
35
Tomografia komputerowa kończyny lub stawu z kontrastem
36
Sedacja pacjenta
37
Biopsja lub drenaż pod kontrolą TK

Badania z zakresu rezonansu magnetycznego /badania MR/ wykonywane są w naszym zakładzie na nowoczesnym rezonansie magnetycznym SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T oraz SIEMENS MAGNETOM C! 0,35 T .

#
1
Głowa
2
Głowa z kontrastem
3
Angiografia mózgowa (badanie naczyniowe głowy - f. żylna i tętnicza)
4
Angiografia mózgowa (badanie naczyniowe głowy - f. żylna i tętnicza) z kontrastem)
5
Przysadka mózgowa
6
Przysadka mózgowa z kontrastem
7
Przysadka mózgowa z kontrastem dynamiczna
8
Oczodoły
9
Oczodoły z kontrastem
10
Zatoki przynosowe
11
Zatoki przynosowe z kontrastem
12
Głowa z celowaniem na nerwy czaszkowe oraz ucho
13
Głowa z celowaniem na nerwy czaszkowe oraz ucho z kontrastem
14
Twarzoczaszka
15
Twarzoczaszka z kontrastem
16
Stawy skroniowo - żuchwowe
17
Stawy skroniowo - żuchwowe z kontrastem
18
Szyja badanie ogólne
19
Szyja badanie ogólne z kontrastem
20
Angiografia szyjna
21
Angiografia szyjna z kontrastem
22
Kręgosłup szyjny
23
Kręgosłup szyjny z kontrastem
24
Kręgosłup piersiowy
25
Kręgosłup piersiowy z kontrastem
26
Kręgosłup lędźwiowy
27
Kręgosłup lędźwiowy z kontrastem
28
Kość krzyżowa i guziczna
29
Kość krzyżowa i guziczna z kontrastem
30
Kręgosłup lędźwiowy ze stawami krzyżowo-biodrowymi
31
Kręgosłup lędźwiowy ze stawami krzyżowo-biodrowymi z kontrastem
32
Stawy krzyżowo-biodrowe
33
Stawy krzyżowo-biodrowe z kontrastem
34
2 odcinki kręgosłupa ( C+Th lub Th+L/S)
35
2 odcinki kręgosłupa ( C+Th lub Th+L/S) z kontrastem
36
Cały kręgosłup [Total Spine] (C+Th+L/S)
37
Cały kręgosłup [Total Spine] (C+Th+L/S) z kontrastem
38
Mielografia
39
Mielografia z kontrastem
40
Miednica mniejsza
41
Miednica mniejsza z kontrastem
42
Miednica mniejsza żeńska z oceną narządu rodnego
43
Miednica mniejsza żeńska z oceną narządu rodnego z kontrastem
44
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty
45
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty z kontrastem
46
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty z kontrastem dynamiczna
47
Bark
48
Bark z kontrastem
49
Łokieć
50
Łokieć z kontrastem
51
Nadgarstek
52
Nadgarstek z kontrastem
53
Ręka
54
Ręka z kontrastem
55
Biodro
56
Biodro z kontrastem
57
Kolano
58
Kolano z kontrastem
59
Stęp
60
Stęp z kontrastem
61
Stopa
62
Stopa z kontrastem
63
Kości długie
64
Kości długie z kontrastem
65
Jama brzuszna standard
66
Jama brzuszna standard z kontrastem
67
Jama brzuszna z kontrastem – badanie dynamiczne
68
Badanie wątroby
69
Badanie wątroby z kontrastem
70
Badanie wątroby z kontrastem – badanie dynamiczne
71
Jama brzuszna + cholangio MR (MRCP)
72
Jama brzuszna cholangio MR (MRCP) z kontrastem
73
Urografia MR
74
Urografia MR z kontrastem
75
Angio aorty brzusznej z kontrastem
76
Angio tętnic nerkowych z kontrastem

Pozostańmy w kontakcie

Nasi specjaliści czekają na Twój kontakt! Placówka mieści się w budynku Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Jana

"TK MEDICA" Sp. z o.o.

ul. dra Józefa Balewskiego 1

83-200 Starogard Gdański

email:medica@data.pl

BIURO tel/fax 58 562 73 07

PRACOWNIA RTG / USG / TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

tel 58 562 30 31 wew. 593

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

tel 58 563 94 16