UWAGA ! !

Drodzy Pacjenci, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o samodzielnie stawianie się na badania, w miarę możliwości bez osób towarzyszących!

UWAGA ! !

PROSIMY OSOBY MAJĄCE OBJAWY GRYPOPODOBNE TJ. KASZEL, KATAR, TEMPERATURE POWYŻEJ 37°C, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM oraz jeżeli przebywali Państwo W PRZECIĄGU OSTATNICH 14 DNI ZA GRANICĄ bądź mieliście Państwo kontakt z takimi osobami, o telefoniczne ustalenie nowego terminu badania diagnostycznego.

Rentgenodiagnostyka konwencjonalna – cyfrowa /badania RTG/ wykonywana jest w naszym zakładzie na nowoczesnym niskoemisyjnym aparacie rentgenowskim MULTX FUSION firmy SIEMENS oraz drugim aparacie rentgenowskim MULTIX PRO także firmy SIEMENS, które współpracują z nowoczesnymi skanerami firmy AGFA. Obraz badań zapisywany jest na płytach CD.

#
1
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA
2
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA (dzieci do 6 lat)
3
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA i bocznym
4
Zdjęcie klatki piersiowej w rzucie PA i bocznym z kontrastem przełyku
5
Zdjęcie celowane na szczyty lub wloty (1 rzut)
6
Zdjęcie tarczycy
7
Badanie jelita cienkiego (pasaż)
8
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
9
Zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej i stojącej
10
Urografia z kontrastem niejonowym
11
Zdjęcie czaszki (2 rzuty)
12
Zdjęcie czaszki (2 rzuty) z celowaniem potylicy
13
Twarzoczaszka (1 rzut)
14
Zdjęcie podstawy czaszki (1rzut)
15
Zdjęcie potylicy wg Towna
16
Zdjęcie celowane siodła tureckiego
17
Zdjęcie czaszki (2 rzuty) z celowanym na siodło tureckie
18
Zdjęcie oczodołów (1 rzut)
19
Zdjęcie oczodołów (2 rzuty)
20
Zdjęcie zatok przynosowych (1 rzut)
21
Zdjęcie zatok przynosowych (2 rzuty)
22
Zdjęcie żuchwy (1 rzut)
23
Zdjęcie żuchwy wg Eislera (2 rzuty)
24
Zdjęcie żuchwy PA + skosy (3 rzuty)
25
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 rzuty)
26
Zdjęcie łuku jarzmowego (1 rzut)
27
Zdjęcie porównawcze łuków jarzmowych (2 rzuty)
28
Zdjęcie nosa
29
Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych
30
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (1 rzut)
31
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (2 rzuty)
32
Zdjęcie porównawcze kości skroniowych (3 rzuty)
33
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (1 rzut)
34
Zdjęcia kręgosłupa szyjnego (2 rzuty)
35
Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego
36
Zdjęcie celowane C1-C2
37
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 rzut)
38
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 rzut)
39
Zdjęcie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w pozycji stojącej (1rzut)
40
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (1 rzut)
41
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ( 2 rzuty)
42
Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
43
Zdjęcie boczne celowane pogranicza L/S
44
Zdjęcie kości krzyżowej (2 rzuty)
45
Zdjęcie kości ogonowej (2 rzuty)
46
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 rzut)
47
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (2 rzuty)
48
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (3 rzuty)
49
Zdjęcie miednicy małej
50
Zdjęcie miednicy lub stawów biodrowych
51
Zdjęcie stawu biodrowego (1 rzut)
52
Zdjęcie stawu biodrowego AP i półosiowe
53
Zdjęcie żeber PA
54
Zdjęcie żeber (2 rzuty)
55
Zdjęcie żeber (1 rzut) + klatka piersiowa PA
56
Zdjęcie mostka (1rzut)
57
Zdjęcie mostka (2 rzuty)
58
Zdjęcie obojczyka (1 rzut)
59
Zdjęcie obojczyka PA + skos
60
Zdjęcie łopatki (1rzut)
61
Zdjęcie łopatki (2 rzuty)
62
Zdjęcie stawu barkowego (1 rzut)
63
Zdjęcie stawu barkowego (2 rzuty)
64
Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych (1 rzut)
65
Zdjęcie kości ramiennej (2 rzuty)
66
Zdjęcie kości ramiennej (1rzut)
67
Zdjęcie stawu łokciowego (2 rzuty)
68
Zdjęcie przedramienia (2 rzuty)
69
Zdjęcie przedramienia (1rzut)
70
Zdjęcie nadgarstka (3 rzuty)
71
Zdjęcie nadgarstka (2 rzuty)
72
Zdjęcie nadgarstka (1rzut)
73
Zdjęcie ręki AP dla oceny wieku kostnego
74
Zdjęcie ręki lub stopy (2 rzuty)
75
Zdjęcie ręki lub stopy (3 rzuty)
76
Zdjęcie porównawcze AP rąk lub stóp (1 rzut)
77
Zdjęcie palca (2 rzuty)
78
Zdjęcie uda (2 rzuty)
79
Zdjęcie uda (1rzut)
80
Zdjęcie stawu kolanowego (2 rzuty)
81
Zdjęcie stawu kolanowego + rzepki
82
Zdjęcie stawu kolanowego z porównawczym PA
83
Zdjęcie stawów kolanowych z 3 rzutami osiowymi rzepek
84
Zdjęcie osiowe rzepki (1rzut)
85
Zdjęcie podudzia (2 rzuty)
86
Zdjęcie podudzia (1rzut)
87
Zdjęcie stawu skokowego (2 rzuty)
88
Zdjęcie stawu skokowego (3 rzuty)
89
Zdjęcie kości piętowej (1 rzut)
90
Zdjęcie kości piętowej (2 rzuty)
91
Zdjęcie porównawcze (boczne) obu kości piętowych
92
Zdjęcie porównawcze kości piętowych osiowe + boczne

Badania ultrasonograficzne /badania USG/ wykonywane są w naszym zakładzie na nowoczesnych aparatach firmy SIEMENS Acuson Juniper 2020 r.

#
1
USG piersi
2
USG jamy brzusznej
3
USG narządów powierzchniowych
4
USG przezciemiączkowe
5
USG stawu
6
USG transrektalne
7
USG układu chłonnego(szyi, pach, pachwiny, śledziony)
8
USG gałki ocznej
9
Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
10
Badanie dopplerowskie tętnic nerkowych
11
Badanie dopplerowskie tętnic trzewnych
12
Badanie dopplerowskie spływu wrotnego
13
Badanie dopplerowskie żył jednej kończyny
14
Badanie dopplerowskie tętnic jednej kończyny
15
Biopsja pod kontrolą USG

Badania z zakresu tomografii komputerowej /badania TK/ wykonywane są w naszym zakładzie na najnowszym 64 rzędowym aparacie SOMATOM PERSPECTIVE firmy SIEMENS.

#
1
Tomografia komputerowa głowy
2
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
3
Angio TK głowy
4
Angio TK szyi
5
Tomografia komputerowa uszu
6
Tomografia komputerowa uszu z kontrastem
7
Tomografia komputerowa oczodołów lub zatok przynosowych
8
Tomografia komputerowa oczodołów lub zatok przynosowych z kontrastem
9
Tomografia komputerowa szyi
10
Tomografia komputerowa szyi z kontrastem
11
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
12
Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
13
HR płuc (wysoka rozdzielczość)
14
Tomografia komputerowa płuc z podejrzeniem embolizacji (zatorowość)
15
Tomografia klatki piersiowej niskodawkowa – badanie przesiewowe
16
Angio TK aorty piersiowej
17
Tomografia komputerowa jamy brzusznej
18
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem
19
Tomografia miednicy
20
Tomografia miednicy z kontrastem
21
Tomografia jamy brzusznej i miednicy
22
Tomografia jamy brzusznej i miednicy z kontrastem
23
Tomografia klatki piersiowej i jamy brzusznej
24
Tomografia klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem
25
Urografia TK
26
Angio TK aorty brzusznej
27
Angio TK naczyń nerkowych
28
Angio TK kończyn
29
Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
30
Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego z kontrastem
31
Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
32
Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego z kontrastem
33
Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
34
Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem
35
Tomografia komputerowa kończyny lub stawu
36
Tomografia komputerowa kończyny lub stawu z kontrastem
37
Kolanoskopia wirtualna
38
Sedacja pacjenta

Badania z zakresu rezonansu magnetycznego /badania MR/ wykonywane są w naszym zakładzie na nowoczesnym rezonansie magnetycznym SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T oraz SIEMENS MAGNETOM C! 0,35 T .

#
1
Głowa
2
Głowa z kontrastem
3
Angiografia mózgowa (badanie naczyniowe głowy - f. żylna i tętnicza)
4
Angiografia mózgowa (badanie naczyniowe głowy - f. żylna i tętnicza) z kontrastem)
5
Przysadka mózgowa
6
Przysadka mózgowa z kontrastem
7
Przysadka mózgowa z kontrastem dynamiczna
8
Oczodoły
9
Oczodoły z kontrastem
10
Zatoki przynosowe
11
Zatoki przynosowe z kontrastem
12
Twarzoczaszka
13
Twarzoczaszka z kontrastem
14
Stawy skroniowo - żuchwowe
15
Stawy skroniowo - żuchwowe z kontrastem
16
Szyja badanie ogólne
17
Szyja badanie ogólne z kontrastem
18
Angiografia szyjna
19
Angiografia szyjna z kontrastem
20
Kręgosłup szyjny
21
Kręgosłup szyjny z kontrastem
22
Kręgosłup piersiowy
23
Kręgosłup piersiowy z kontrastem
24
Kręgosłup lędźwiowy
25
Kręgosłup lędźwiowy z kontrastem
26
Kość krzyżowa i guziczna
27
Kość krzyżowa i guziczna z kontrastem
28
Kręgosłup lędźwiowy ze stawami krzyżowo-biodrowymi
29
Kręgosłup lędźwiowy ze stawami krzyżowo-biodrowymi z kontrastem
30
Stawy krzyżowo-biodrowe
31
Stawy krzyżowo-biodrowe z kontrastem
32
2 odcinki kręgosłupa ( C+Th lub Th+L/S)
33
2 odcinki kręgosłupa ( C+Th lub Th+L/S) z kontrastem
34
Mielografia
35
Mielografia z kontrastem
36
Miednica mniejsza
37
Miednica mniejsza z kontrastem
38
Miednica mniejsza żeńska z oceną narządu rodnego
39
Miednica mniejsza żeńska z oceną narządu rodnego z kontrastem
40
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty
41
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty z kontrastem
42
Miednica mniejsza męska z oceną prostaty z kontrastem dynamiczna
43
Staw barkowy
44
Staw barkowy z kontrastem
45
Staw łokciowy
46
Staw łokciowy z kontrastem
47
Nadgarstek
48
Nadgarstek z kontrastem
49
Ręka
50
Ręka z kontrastem
51
Staw biodrowy
52
Staw biodrowy z kontrastem
53
Staw kolanowy
54
Staw kolanowy z kontrastem
55
Staw skokowy
56
Staw skokowy z kontrastem
57
Stopa
58
Stopa z kontrastem
59
Kości długie
60
Kości długie z kontrastem
61
Jama brzuszna standard
62
Jama brzuszna standard z kontrastem
63
Jama brzuszna z kontrastem – badanie dynamiczne
64
Jama brzuszna + cholangio MR (MRCP)
65
Jama brzuszna cholangio MR (MRCP) z kontrastem
66
MR MRCP
67
Urografia MR z kontrastem

Pozostańmy w kontakcie

Nasi specjaliści czekają na Twój kontakt! Placówka mieści się w budynku Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Jana

"TK MEDICA" Sp. z o.o.

ul. dra Józefa Balewskiego 1

83-200 Starogard Gdański

email:medica@data.pl

BIURO tel/fax 58 562 73 07

PRACOWNIA RTG / USG / TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

tel 58 562 30 31 wew. 593

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

tel 58 563 94 16