• Telefon: 500 079 000 | E-mail: rejestracja@tkmedica.pl

Dla pacjenta

Rezonans magnetyczny

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania metodą MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. To jedna z najdokładniejszych metod obrazowych. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie.

Przygotowanie do badania

Posiłki

W zależności od badanego obszaru ciała, nie należy jeść od 3 do 5 godz. przed badaniem oraz pić 1 godz. przed badaniem (prosimy potwierdzić podczas rejestracji). Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle. Dzień przed badaniem ze środkiem kontrastowym oraz po badaniu należy pić więcej płynów, by nawodnić organizm. Więcej informacji znajduje się w szczegółowym opisie badania.

Dokumenty

Prosimy o przedstawienie dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych, w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na badanie, prosimy o dostarczenie oryginału (osobiście lub pocztą – listem poleconym), niedostarczenie skierowania oznacza skreślenie z listy oczekujących,
 • wyniki wcześniejszych badań,
 • w przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań,
 • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać wynik poziomu kreatyniny (możliwość wykonania na miejscu w zakładzie za opłatą 25 zł)

Ubranie

Nie ma konieczności rozebrania się do badania, ale ubranie musi być pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.). Do pomieszczenia badania nie wolno wnosić także metalowych przedmiotów (telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.).

Czas

Badanie trwa około 5-60 min Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

Przeciwwskazania

Badanie MR NIE MOŻE być wykonywane u Pacjentów:

 • z metalicznym ciałem obcym w obrębie gałki ocznej lub innych tkankach miękkich
 • z wszczepionym elektrostymulatorem serca, wszystkimi innymi biostymulatorami lub implantem słuchowym
 • z wstawioną endoprotezą metalową z czynnego magnetycznego materiału
 • z obecnością w ciele innych metali (odłamków, pocisków itp.) – wskazany jest kontakt lekarza kierującego z pracownią rezonansu magnetycznego

Przeciwwskazania nie obejmują:

 • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
 • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze.
Przebieg badania

Rejestracja

Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy wykonać test kreatyniny dostępny na miejscu lub przedstawić aktualny laboratoryjny wynik badania.

Pokój przygotowawczy

Przygotowanie do badania, odbywa się w przeznaczonym, osobnym pomieszczeniu, w którym należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.).

Badanie

Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (5-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

Badanie z kontrastem

Badanie jest wykonywane przez technika radiologii/pielęgniarza. Po okazaniu aktualnego wyniku poziomu kreatyniny we krwi Pacjentowi zostanie założona kaniula dożylna, przez którą w trakcie badania zostanie podany kontrast. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (10-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

 • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać wynik poziomu kreatyniny (możliwość wykonania na miejscu w zakładzie za opłatą 25 zł)

Wyniki badania

W naszej pracowni obrazy zapisane na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis badania można odebrać:

 • osobiście
 • wysyłka listem poleconym
 • lub pobrać z Portalu Pacjenta. (wkrótce!)

Badania USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała. Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.

Badanie USG wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała. We wnętrzu sondy znajduje się kryształ, dzięki któremu wytwarzane są fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach oraz odbiornik echa akustycznego powracającego po odbiciu się od warstwy badanych narządów organizmu. Komputerowo przetworzone echo jest prezentowane na monitorze i podlega ocenie lekarza radiologa.

Przygotowanie do badania

Posiłki

W zależności od badanej części ciała:

 • jama brzuszna, narządy powierzchniowe, układ chłonny, Doppler
  • na 6 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów,
  • do 3 godzin przed badaniem można pic płyny takie jak woda niegazowana i herbata,
  • dnia poprzedniego i w dniu badania należy przejść na dietę lekkostrawną, w dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć ESPUMISAN 3 razy dziennie po 2 kapsułki.
 • piersi, stawy, gałka oczna
  • badanie nie wymaga przygotowania

Dokumenty

Prosimy o przedstawienie dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych, w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na badanie, prosimy o dostarczenie oryginału (osobiście lub pocztą – listem poleconym), niedostarczenie skierowania oznacza skreślenie z listy oczekujących,
 • wyniki wcześniejszych badań, karty informacyjne zabiegów operacyjnych

Ubranie

w zależności od badanej części ciała:

 • jama brzuszna, narządy powierzchniowe, układ chłonny, Doppler tętnic nerkowych, Doppler tętnic trzewnych, Doppler spływu wolnego,
  • spodnie lub spódnica łatwo opuszczane w dół na biodra koszula lub bluzka podwijana do góry. Prosimy nie ubierać halek, jednoczęściowych sukienek itp.
 • tarczyca, żyły kończyn dolnych i tętnic szyjnych
  • nie wymagają specjalnego przygotowania.

Czas

Badanie trwa około 10-15 min, Pacjent w trakcie badania powinien leżeć nieruchomo. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

Przeciwwskazania

Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania USG są otwarte rany, owrzodzenia, infekcje wirusowe i bakteryjne w miejscu, które ma zostać poddane badaniu. Poza tym USG można przeprowadzać u każdego pacjenta, bez względu na wiek czy ogólny stan zdrowia.

Przebieg badania

Rejestracja

Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane).

Badanie

 • Pacjent wchodzi do gabinetu.
 • Lekarz prosi o podanie jego danych osobowych.
 • Następnie wykonuje krótki wywiad w zakresie dolegliwości, na które uskarża się przybyły.
 • Prowadzący badanie lekarz prosi pacjenta o położenie się na leżance i odsłonięcie badanego obszaru ciała.
 • Odzież badanego zabezpiecza się ligniną w celu uniknięcia zabrudzenia żelem.
 • Przybyły na koniec badań otrzymuje ligninę do usunięcia pozostałości żelu wykorzystywanego do badania.
 • Na koniec diagnosta krótko streszcza wynik badania, wskazuje na ewentualne elementy, które mogą wywoływać niepokój oraz sugeruje wizytę u lekarza prowadzącego, określając czy wizyta powinna mieć charakter pilny. Dodatkowo, informuje pacjenta o ewentualnych wskazaniach do kontrolnego badania usg.

Wyniki badania

Każdy pacjent po badaniu w kopercie otrzymuje wynik badania. Wyniki będą mogły przy następnym badaniu posłużyć do określenia ewentualnych zmian.

Tomografia komputerowa

Badanie tomografii komputerowej (TK) wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Technologia stosowana w nowoczesnych aparatach pozwoliła na zmniejszenie ilości promieniowania do minimum.

Badanie TK pozwala przeanalizować wybrane struktury organizmu pod różnym kątem. Tomografia komputerowa jest najczęściej rekomendowana w przypadku diagnostyki urazów, diagnostyki onkologicznej oraz w nagłych przypadkach zagrożenia życia.

Przygotowanie do badania

Posiłki

 • na 6 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów,
 • do 3 godzin przed badaniem można pic płyny takie jak woda niegazowana i herbata,
 • dzień przed badaniem należy wypić dodatkowo 1-1,5 litra niegazowanej wody mineralnej, Pacjent powinien by odpowiednio nawodniony
 • w przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 3 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną, w dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć ESPUMISAN 3 razy dziennie po 2 kapsułki.

Dokumenty

Prosimy o przedstawienie dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych, w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na badanie, prosimy o dostarczenie oryginału (osobiście lub pocztą – listem poleconym), niedostarczenie skierowania oznacza skreślenie z listy oczekujących,
 • wyniki wcześniejszych badań, karty informacyjne zabiegów operacyjnych
 • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać wynik poziomu kreatyniny (możliwość wykonania na miejscu w zakładzie za opłatą 25 zł)
 • pacjenci z chorobami tarczycy (nadczynność) powinni posiadać oznaczony poziom TSH i FT4

Ubranie

Nie ma konieczności rozebrania się do badania, ale ubranie musi być pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.). Do pomieszczenia badania nie wolno wnosić także metalowych przedmiotów (telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.).

Czas

Badanie trwa około 10-30 min, Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

CHORZY NA CUKRZYCĘ – ZALECENIA

Zalecenia dla chorych na cukrzycę, którzy mają mieć́ podany środek kontrastowy:

Pacjenci z metforminą:

Pacjenci leczeni metforminą – jak Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Glucophage XR, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformax SR, Metformin Galena, Metifor, Metral, Siofor powinni odstawić metforminę na 48 godzin przed i po badaniu.

Pacjenci z insuliną:

Jeżeli Pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie: przed godz. 12:00 – nie przyjmuje insuliny i powinien być na czczo (pije wodę) po godz. 12:00 – o godz. 7:00 przyjmuje insulinę i powinien zjeść lekkie śniadanie (do godz. 8:00 rano)

Po badaniu z kontrastem:

W okresie 24 godzin po badaniu z kontrastem należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić dziecka piersią w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty pokarm powinien być wydalony.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazanie bezwzględne:

Ciąża

Promieniowanie rentgenowskie jest szczególnie szkodliwe dla nienarodzonego dziecka, badania TK u kobiet w ciąży mogą być przeprowadzane tylko w pilnych wyjątkowych przypadkach medycznych. Kobiety są zawsze pytane z góry, czy są w ciąży, czy mogą być. W przypadku wątpliwości najpierw wyklucza się ciążę lub wybiera alternatywną metodę bez ekspozycji na promieniowanie (MRI, ultradźwięki).

Przeciwwskazania do badania z użyciem środków kontrastowych:

 • uczulenie na jod
 • wole toksyczne tarczycy
 • planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem
 • nadczynność tarczycy
 • niewydolność nerek
 • nadciśnienie
 • ostra i przewlekła niewydolność krążenia
 • astma, niewydolność oddechowa
 • ostre krwawienie śródmózgowe
Przebieg badania

Rejestracja

Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy wykonać test kreatyniny dostępny na miejscu lub przedstawić aktualny laboratoryjny wynik badania.

Pokój przygotowawczy

Przygotowanie do badania, odbywa się w przeznaczonym, osobnym pomieszczeniu, w którym należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.).

Badanie

Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (5-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

Badanie z kontrastem

Badanie jest wykonywane przez technika radiologii/pielęgniarza. Po okazaniu aktualnego wyniku poziomu kreatyniny we krwi Pacjentowi zostanie założona kaniula dożylna, przez którą w trakcie badania zostanie podany kontrast. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (10-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

 • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać wynik poziomu kreatyniny (możliwość wykonania na miejscu w zakładzie za opłatą 25 zł)

Wyniki badania

W naszej pracowni obrazy zapisane na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis badania można odebrać:

 • osobiście
 • wysyłka listem poleconym
 • lub pobrać z Portalu Pacjenta. (wkrótce!)

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny

Krótki czas oczekiwania

Wyjątkowa obsługa

Realizujemy badania NFZ

Zarezerwuj wizytę

Chcesz zarezerwować wizytę? Wypełnij formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia terminu i szczegółów badania.