• Telefon: 500 079 000 | E-mail: rejestracja@tkmedica.pl

Obowiązek informacyjny

Wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TK MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 83-200, przy ulicy dra J. Balewskiego 1, tel. 58 563 94 16, adres e-mail: medica@data.pl, zwana dalej Spółką.

2. W Spółce w celu należytej ochrony danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@tkmedica.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badania za pomocą rezonansu magnetycznego i/lub tomografu komputerowego i/lub ultrasonografu w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wykonania powyższych badań. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wykonanie w/w badań.

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał: pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych, chyba że Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących ich przechowywanie.

9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Wolska

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny

Krótki czas oczekiwania

Wyjątkowa obsługa

Realizujemy badania NFZ

Zarezerwuj wizytę

Chcesz zarezerwować wizytę? Wypełnij formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia terminu i szczegółów badania.