• Telefon: 500 079 000 | E-mail: rejestracja@tkmedica.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jednym z podstawowych celów „TK MEDICA” Sp. z o.o. jest:

Rozwój oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie badań diagnostycznych, spełniając przy tym oczekiwania pacjentów, zarówno obecnych jak i przyszłych. W celu spełnienia tej deklaracji, zarząd TK MEDICA Sp. z o.o. przyjęło następującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji:

1. Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w TK MEDICA Sp. z o.o. i będziemy stwarzać odpowiednie warunki, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, w tym również poprzez zabezpieczenie na jej ochronę odpowiednich środków finansowych.

2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontaktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

3. W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowym standardem ISO………..; zakresem ochrony objęto wszelkie informacje przetwarzane w TK MEDICA Sp. z o.o. w każdej formie i w każdym miejscu działania Spółki.

4. Za bezpieczeństwo informacji w Spółce odpowiada każdy właściciel zasobów na swoim stanowisku pracy; zapewnienie bezpieczeństwa koordynuje Zespół ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

5. Na podstawie niniejszej Polityki zostały sformułowane poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa informacji, które są realizowane poprzez odpowiednie Polityki i inne Zabezpieczenia; obejmujące w szczególności: zapewnienie wykształcenia i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji; zapewnienie ciągłości działania; zakomunikowanie pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji; raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

6. W TK MEDICA Sp. z o.o. dokonano szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodą i kryteriami akceptacji ryzyka, opisanymi w Księdze Bezpieczeństwa Informacji, a następnie zaimplementowano w stosunku do zidentyfikowanych ryzyka stosowne zabezpieczenia, zawarte w planie postępowania z ryzykiem i deklaracji stosowania. Szacowanie ryzyka będzie stałym elementem naszego działania.

7. Obowiązkiem pracowników spółki jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania udokumentowanych w „Księdze Bezpieczeństwa Informacji” oraz wszystkich politykach bezpieczeństwa funkcjonujących w Spółce. Uczymy się i wyciągamy wnioski z błędów; będziemy stale doskonalić wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Niniejsza Polityka oraz Polityki bezpieczeństwa funkcjonujące w Wizja V Sp. z o.o. zostały zaakceptowane przez Prezesa Zarządu oraz zakomunikowane pracownikom, którzy zostali zobligowani do ich stosowania. Nad przestrzeganiem Polityki czuwa Prezes Zarządu i Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji. Dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji został zakomunikowany wszystkim pracownikom Wizji V Sp. z o.o. oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym. Zastosowane formy komunikacji: szkolenia, audyty wewnętrzne, umieszczono na stronie www.wizjamed.pl.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny

Krótki czas oczekiwania

Wyjątkowa obsługa

Realizujemy badania NFZ

Zarezerwuj wizytę

Chcesz zarezerwować wizytę? Wypełnij formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia terminu i szczegółów badania.